عشق

                        

دوست داشتن و عشق ورزی روز خاصی نداره مگه اینکه ما آدما اونقدر از اصل خودمون دور شده باشیم که حتی برای مهرورزیم دنبال بهانه ای تحت نام روز عشق بگردیم .اما عشق چه با بهانه چه بی بهانه بسیار زیباست. 

/ 0 نظر / 8 بازدید