چنین گفت زرتشت

 

شریف ترین دلهادلی است که اندیشه ی

آزار کسان درآن نباشد.                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید