طبیعت وحشی یا...؟

این شیر ماده بعد از اینکه متوجه میشه شکارش باردار بوده، اول بچه رو نجات میده، بعد شم بخاطر این کارش شاید دق کرده ومرده،کسی چه می دونه؟راستی ما آدما کجای کاریم؟


 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید