بدون شرح

امروز سر کار رفتم.تو راه برگشت دچار ضعف شدم.بدشواری تونستم به خونه برگردم.پنجره رو باز کردم.روی یک صندلی راحتی نشستم و با احتیاط هوا رو فرو بردم و دوباره بیرون دادم.کسی گفته بود:ژست دلیرانه در حین ترس.اسمشو بذاریم اسراف در خست.ما اولین روز از روزهای محدود شده ی زندگی رو در خواب سپری خواهیم کرد.

                                                    

/ 0 نظر / 7 بازدید