باران

باران می آید.امروز حضور خدا سخاوتمندتر است.همه جا خیس است ولی چشمان من خیس تر.من اینجا زیر بارانم.تو آنجا زیر سایبان ایستاده ای.

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید