لحظه اى همه چیز را رها کن
خودت را خلاص کن
بایست و با خودت روبرو شو
نگاهش کن
خوب نگاهش کن!
او را مى شناسى؟
دقیقا وراندازش کن
کوشش کن درست بشناسی اش
درست بجایش آورى
فکر کن ببین این همان است که مى خواستى باشى؟
اگر نه
پس چه کسى و چه کارى فوری تر و مهم تر از اینکه
همه ی این مشغله هاى سرسام آور و پوچ و روزمره و تکرارى و زودگذر و
تقلیدى و بی دوام و بى قیمت
را از دست و دوشت بریزى و به او بپردازى
و او را درست کنى.
او تو هستی ....
/ 0 نظر / 13 بازدید