وقتی تو نیستی , نه هستهای ما چونان که بایدند
نه بایدهای ما ,مثل همیشه
آخر حرفم را
و حرف آخرم را
با بغض فرو می خورم
عمریست لبخندهای لاغر خود را در دل ذخیره می کنم
باشد
برای روز مبادا
اما در صفحه های تقویم
روزی به نام روز مبادا نیست....

قیصر امین پور 

/ 1 نظر / 12 بازدید
قناعت

ای دریغ و حسرت همیشگی ... ناگهان چقدر زود دیر میشود .....