لحن بد و کلفتی

صدایت را


به رخ مـــــــــادری

که چگونگیِ صحبت

کردن را به تو آموخته

است نکش...

/ 0 نظر / 15 بازدید