به تقویمی که مرا یکسال بزرگتر نشان می دهد
حتی به موهای سفیدی که بر سرم می رویند ،
کاری ندارم !
من ;هنوز خود را کودک خانه ی تو می دانم مادرم.

/ 1 نظر / 8 بازدید
این روزها

آفرین ... خیلی وقت بود که ار نسل شما ناامید شده یودم ... این کار شما فوق العاده بود دختر جان ... وبلاگ به افتخار مادر! ... ارزش این کار رو منی میفهمه که یک روز که روز مادر بوده مادرش رو از دست داده ... آفرین ... خدا مادرت رو سلامت نگه داره و تو رو عاقبت بخیر کنه ...