گاهی باید رفت و آنچه ماندنی ست را جا گذاشت
 
مثل یاد، مثل خاطره،مثل لبخند
 
رفتنت ماندنی و با ارزش می شود، وقتی که باید بروی، بروی
 
و ماندنت پوچ و بی فایده است، وقتی که نباید بمانی، بمانی ...
 
آنا گاوالدا
/ 0 نظر / 9 بازدید