به بی‌ کسی‌‌های هر کسی‌ سر زدم

یک تو در زندگیش بود

سراغ بی‌ کسی‌‌های خودم را که گرفتم

درد بی‌ رنگی‌ بود و هیچ نبود

اشک بود و آسمان بود و

دردی که هیچ کس نفهمید

جز خودم ........

"امیر وجود"

/ 0 نظر / 8 بازدید