گاهی اوقات ....
آدم دلش یک آشپزخانه آرام
یک استکان چای
و مــــادرش را می خواهـــد...!!

میم مثل مادر

/ 2 نظر / 30 بازدید
آزاده قناعت

زندگی من بر سه اصل استوار است نگاه مادرم لبخند مادرم دعای مادرم [گل]

آزاده قناعت

از مرگ نمی ترسم من فقط نگرانم که در شلوغی آن دنیا مادرم را پیدا نکنم ...