یاد آن شبها و یلداها

برف بازیها و سرماها بخیر


کرسی و مادربزرگ و قصه ها
آن تخیل ها و رویاها بخیر


دستهای بی حس و سرمازده
کرسی مطبوع و گرماها بخیر


آن تنقل ها لواشک های ترش
نان شیرین و کدو حلوا بخیر


مردم دریادل آن روزگار
پاک بازی ها و سوداها بخیر


جایشان خالیست اکنون پیش ما
یاد آن بگذشتگان ما بخیر                                                                           شعر پارسی

/ 0 نظر / 10 بازدید