این تصویر بسیار دردناک

و در عین حال ساده انسان را میخکوب مى کند . 

مرگ مادر بزرگى که در سپیده دم مرده بود ...

یکى از همین صبح ها ...

و من هرگز به یاد ندارم

که کسى به او گفته باشد مادر بزرگ دوستت دارم ...

هرگز.
آخر این روزها ادم ها خیلی گرفتارند.
                                                    حسن مولایی
 
 
 
 
 
/ 0 نظر / 8 بازدید