افسوس

من از بینوایی نیم روی زرد                              غم بینوایان رخم زردکرد.                                              

                                

/ 0 نظر / 3 بازدید