دوست

دوست بسیار نازنینی دارم که یادگار سال های دانشجویی منه.از سال 67 می شناسمش.بچه هاش هم سن بچه های منن و رویاهاش نزدیک به آرزوهای من.کتاب شعری منتشر کرده با عنوان: "با تو آغاز می شوم ".در اینجا یکی از شعراشو انتخاب کردم به نام "تقدیر".

بی تو چه مؤمنانه آویختم

                به دستان بازیگر سرنوشت 

در دایره ی قسمت

               تو در کدام گمان بودی

که هیچگاه به تو نرسیدم

               هر جا گمان می کردم

نقطه ی تقارن است

               آغاز فاصله بود.

                                                                     اورانوس صفوی شاملو 

/ 0 نظر / 3 بازدید