نه ماه انتظار...

و یک عمر نگرانی !
...
حس آزاد دخترانه را
به مهر مادری دادن
بزرگترین ایثار یک زن است!

/ 1 نظر / 11 بازدید
صفورا

به نام یزدان پاک . سلام خانم عارف نیا . به مادر سلام گرم ما را برسانید . [لبخند][گل]