گاهی ؛ اگر توانستی . . . 
اگر خواستی . . . 
اگر هنوز نامی از من در سر داشتی . . . نه در دل!

در کوچه تنهایی من قدمی بگذار . . .
شلوغی کوچه ظاهریست . . . 
نترس ! بیا . . .
نگاهی پرت کن و برو ...
.
عادل دانتیسم

/ 0 نظر / 8 بازدید