از خودمان شروع کنیم.


مطلب زیر روی سنگ قبر یک متوفی در یکی از گورستان های انگلستان حک شده است:

زمانی که جوان و فارغ البال بودم و تخیلاتم حد و حصری نداشت، رویای دگرگون کردن دنیا را در سر می پروراندم.بزرگتر و عاقلتر که شدم، فهمیدم که دنیا دگرگون نخواهد شد و به همین خاطر تا حدی کوتاه آمدم و تصمیم گرفتم که فقط کشورم را دگرگون کنم.

اما آن هم استوار و تغییر ناپذیر می نمود.

به سن میانسالی که رسیدم،پس از پشت سر گذاشتن آخرین تلاش نافرجامم،راضی به دگرگونی و ایجاد تحول در نزدیک ترین افراد به خود،یعنی خانواده ام شدم.اما افسوس که در مورد هیچ یک به نتیجه ای رضایت بخش نرسیدم.

و حالا که در بستر مرگ افتاده ام،بناگاه تشخیص می دهم که اگر قبل از هر کس خودم را تغییر داده بودم، می توانستم به مثابه الگویی باعث تحول خانواده ام بشوم و در سایه ی تشویق،دلگرمی و اندیشه ی خوب آنان وسیله ای باشم برای پیشرفت کشورم و شاید هم کسی چه می داند،وسیله ای برای دگرگون ساختن دنیا!

منبع:سوپ جوجه برای روح


/ 0 نظر / 3 بازدید