دلزده

رفیق من سنگ صبور غم هام به دیدنم بیا که خیلی تنهام.هیچکی نمی فهمه چه حالی دارم چه دنیای رو به زوالی دارم.مجنونم و دلزده از خیلی ها خیلی دلم گرفته از خیلی ها.نمونده از جوونیام نشونی پیر شدم پیر تو ای جوونی.

مجنونم و دلزده از خیلی ها خیلی دلم گرفته از خیلی ها ......

 

/ 0 نظر / 3 بازدید