«به او احترام بگذار و عشق بورز»

چتر حمایت او را احساس مى‌کنى، زمانى که خواهر توست.

گرماى محبت او را احساس مى‌کنى، زمانى که دوست توست.

هیجان و عشق او را احساس مى‌کنى، زمانى که عاشق توست.

از خودگذشتگى او را احساس مى‌کنى، زمانى که همسر توست.

مهربانى و ایثار او را احساس مى‌کنى، زمانى که مادر توست.

دعاى خیر او را احساس مى‌کنى، زمانى که مادربزرگ توست.

و باز هنوز او استقامت دارد.

قلب او بسیار ظریف و شکننده است.

بسیار شوخ و شیطان، بسیار فریبا، بسیار بخشنده و بسیار خوش‌آهنگ...

او یک زن است؛ او یک زندگى است.

به او احترام بگذار و عشق بورز.

 

برگرفته از کتاب زیبای «من، منــم؟

/ 1 نظر / 8 بازدید
سمانه

احسنت به همیچن فرزندی!