امروز اولین روز کار بعد دو هفته تعطیلی عید نوروز بود.خوشحالم که حداقل اگه تو محیط خونواده کاری از دستم برنمیاد برای بهتر شدن خیلی چیزا,در محل کارم می تونم واسه پیشرفت گلهایی که مثل بچه های خودم دوستشون دارم مفید واقع بشم.خدایا زندگی همه مونو بهاری کن.