برای دیدن پاور پوینت زیر به گوگل مراجعه کنید.

http://www.esnips.com/doc/fb9652e1-41da-4f1d-929e-2b60974efeec/Zendegi